Ďakujeme za vašu účasť!

Certifikáty o účasti budú zaslané elektronicky v nasledujúcich dňoch

Radi by sme vás pozvali na 16. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES DĚTSKÉ ANESTEZIE, INTENZIVNÍ A URGENTNÍ MEDICÍNY, 23. - 25. listopadu 2023, Hotel Galant, Mikulov.

 

ODKAZ NA WEB
 

Termín

3.–4. decembra 2021

Miesto konania

Park Inn Hotel Bratislava

Príhovor

Vážené kolegyne, kolegovia, milí spolupracovníci a priatelia,

stretnutia, ktoré nám dovoľujú spolu prežiť tradičné slovensko-české a česko-slovenské kongresy pediatrickej anestéziológie, intenzívnej a urgentnej medicíny, možno bez akéhokoľvek zveličovania zaradiť medzi naše sviatočné dni, ktoré teraz, ako všetci po minulých dvoch rokoch dúfame, budeme môcť opäť spoločne a bez obmedzení prežiť 2. a 3. decembra 2022 v Bratislave. Že je to skutočne tak, vyplýva z mnohých dôvodov a argumentov:

  • Predovšetkým máme možnosť získať mnohé cenné teoretické i praktické poznatky od českých kolegov, ktorých účasť vždy vysoko pozdvihne odbornú úroveň kongresu.
  • Kongres aj pre nás „domácich“ je vždy veľkou výzvou, motiváciou a možnosťou prezentovať našu prácu, naše poznatky a výsledky, čo primárne ovplyvňuje odbornosti, potreby študovať a prenášať nové poznatky do našich postupov, a tak zvyšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti o kriticky choré deti, čo je našou najdôležitejšou úlohou.

Pre nás usporiadateľov má nastávajúci kongres mimoriadny význam aj preto, že prebieha v čase kedy si pripomína 22. výročie vzniku našej kliniky – Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, LF UK a NÚDCH a len COVID-19 a pandémia nám minulé dva roky zabránila osláviť našu „dvadsaťročnicu“. Bude teda príležitosť pre krátku reminiscenciu, pohľad do budúcnosti a síce oneskorene, ale predsa osláviť naše okrúhle jubileum.

Vážené kolegyne, kolegovia, srdečne Vás pozývame na 15. kongres Slovensko-českej detskej anestéziológie, intenzívnej a urgentnej medicíny, tešíme sa na stretnutia, kuloárové diskusie a výborný program, ktorý nám pomôžete svojou aktívnou účasťou naplniť!

Tešíme sa na Vás v Bratislave.

Tibor Šagát, Rudolf Riedel, Jozef Kőppl
za Organizačný výbor a DKAIM NÚDCH

Partner kongresového webu
SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9, Česká republika
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: dkaim2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2020–2022 GUARANT International spol. s r. o.