prejsť na úvodnú stránku

Odborný program

Detailný program TU

 

Žiadame Vás, aby ste pri finálnej úprave svojej prezentácie dôsledne skontrolovali dĺžku Vášho príspevku, ktorý, ak nie je v programe uvedené inak, nesmie spolu s diskusiou presiahnuť 15 minút (t. j. 12 – 13 minút prezentácia + 2 – 3 min. diskusia).
Pri nedodržaní tohto časového limitu, bude predsedníctvom Vaša prezentácia po uplynutí časového limitu ukončená bez možnosti diskusie.


Hlavné témy

1. Pandémia COVID-19 v našej praxi

2. Novinky a aktuality v detskej anestéziológii

3. Novinky a aktuality v detskej intenzívnej medicíne

4. Novinky a aktuality v detskej urgentnej medicíne

5. Nové odporúčania pre KPR u detí ERC Guidelines 2021

6. Váriá

 

Nebude sa konať samostatná sesterská sekcia. Sestry môžu posielať abstrakty a organizačný výbor potom rozhodne o ich zaradení do programu kongresu.

Kongres je zaradený do systému hodnotenia ďalšieho vzdelávania lekárov ARS CME (Akreditační rada Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie).

 

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9, Česká republika
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: dkaim2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2020–2022 GUARANT International spol. s r. o.