prejsť na úvodnú stránku

Príhovor

Vážené kolegyne, kolegovia, milí spolupracovníci a priatelia

Stretnutia, ktoré nám dovoľujú spolu prežiť tradičné slovensko-české a česko-slovenské kongresy pediatrickej anestéziológie, intenzívnej a urgentnej medicíny, možno bez akéhokoľvek zveličovania zaradiť medzi naše sviatočné dni, ktoré teraz, ako všetci po minulom roku dúfame, budeme môcť opäť spoločne a bez obmedzení prežiť 3.–4. decembra 2021 v Bratislave. Že je to skutočne tak, vyplýva z mnohých dôvodov a argumentov:

  • Predovšetkým máme možnosť získať mnohé cenné teoretické i praktické poznatky od českých kolegov, ktorých účasť vždy vysoko pozdvihne odbornú úroveň kongresu.
  • Kongres aj pre nás „domácich“ je vždy veľkou výzvou, motiváciou a možnosťou prezentovať našu prácu, naše poznatky a výsledky, čo primárne ovplyvňuje rozvoj našej odbornosti, potreby študovať a prenášať nové poznatky do našich postupov a tak zvyšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti o kriticky choré deti, čo je našou najdôležitejšou úlohou.

Pre nás usporiadateľov má nastávajúci kongres mimoriadny význam aj preto, že prebieha v čase kedy si pripomína 21. výročie vzniku našej kliniky – Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, LF UK a NÚDCH a len Covid-19 a pandémia nám minulý rok zabránila osláviť našu „dvadsaťročnicu“. Bude teda príležitosť pre krátku reminiscenciu, pohľad do budúcnosti a síce oneskorene, ale predsa osláviť naše okrúhle jubileum.

Vážené kolegyne, kolegovia, srdečne Vás pozývame na 15. kongres Slovensko-českej detskej anestéziológie, intenzívnej a urgentnej medicíny, tešíme sa na stretnutia, kuloárové diskusie a výborný program, ktorý nám pomôžete svojou aktívnou účasťou naplniť!

Tešíme sa na Vás v Bratislave.

Tibor Šagát, Rudolf Riedel, Jozef Kőppl
za Organizačný výbor a DKAIM NÚDCH

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9, Česká republika
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: dkaim2021@guarant.cz | Web: www.guarant.com


© 2020–2021 GUARANT International spol. s r. o.