prejsť na úvodnú stránku

Organizátor a výbor

Organizátor a odborný garant kongresu

Slovenská lekárska spoločnosť (SLS)
organizačná zložka

Slovenská pediatrická spoločnosť  (SPS)
Sekcia intenzívnej starostlivosti v pediatrii

Vedecký a organizačný výbor konferencie

MUDr. Rudolf Riedel, PhD., MPH
Prednosta Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UKJ a LF SZU, Národný ústav detských chorôb v Bratislave

Mgr. MUDr. Jozef Kőppl, MPH
Zástupca prednostu pre OIM Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a LF SZU, Národný ústav detských chorôb v Bratislave

MUDr. Barbora Nedomová, PhD.
Zástupca prednostu pre OA Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a LF SZU, Národný ústav detských chorôb v Bratislave

MUDr. Adriana Kollerová, PhD.
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a LF SZU, Národný ústav detských chorôb v Bratislave

MUDr. Tomáš Zaoral, PhD.
Primář Oddělení dětské intenzivní a resuscitační péče, Vedoucí dětské dialýzy, Klinika dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava a LF Ostravské univerzity

doc. MUDr. Vladimír Mixa, PhD.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Motol a 2. LF Univerzity Karlovy, Praha

Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.,
Lekárska fakulta SZU v Bratislave, Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a LF SZU, Národný ústav detských chorôb v Bratislave

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9, Česká republika
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: dkaim2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2020–2022 GUARANT International spol. s r. o.